Tölulegt efni úr skýrslum

Hér að neðan má sjá tölulegar upplýsingar um skráð mál og afgreiðslur þeirra á árunum 1988-2009. 

Málafjöldi 1988-1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010          
Kvartanir 2.589  263 229 246

273

293 320 312 266 292 340 323 370  
Mál tekin upp að eigin frumkvæði 46 7 6 7 16 6 15 7
Samtals 2.635  272  232  248  280  299  323  314  273 308 346 338 377
 
Skipting eftir aldri/kyni 1988-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
20 ára og yngri 37  5 30  2 0 0 9 3 5
21-30 ára 257  30 18  42  22  36  49  18  26 19 28 20 24
31-40 ára 651  48 25  42  44  68  55 50  47 51 55 54 51
41-50 ára 692  86 68 77  89 118  88  88  70 69 80 95 102
51-60 ára 423  73  52  50  57  98  75 105  64  88 82 92 93
61-70 ára 308  21  23  21  30  56  30  44  44 33 55 48 62
71 árs og eldri 129  15  14 10 27  11 25 16 22 15 13 18
Samtals 2.497  275 206 245 257 408 338 332 267 282 324 325 355  
 
Konur 635 77 51 57 66 117 92 82 69 71 86 95 100
Karlar 1.862 198 155 188 194 295 248 252 198 213 238 233 255
Lögaðilar 321 18 38 25 34 27 42 35 29 35 42 39 52
Samtals 2.818 293 244 270 294 439 382 369 296 319 366 367 407  
 
Skipting eftir búsetu, frumkvæðismál 1988-1998 1999   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Reykjavík         1.232 137 117 116 130 130 155 141 121 137 180 173 171  
Reykjanes 624  57 59 57  55 61 63  71 59 57 72 65 116
Vesturland 83 7 6 9  7 11 13 7 12 15 12 19 15
Vestfirðir  116 11 0 2  7 11 5  7 4 3 2 5 1
Norðurland vestra  77 8 4 5  7 16 7 13 8 4 7 4 1
Norðurland eystra 163  18 10 16  19 21 19 11 18 25 26 21 16
Austurland 76  5 5 3  13 7  8 11 12 14 3 7 11
Suðurland 149 11 23  31 23 27 41 33 21 20 23 24 23
Ísl. búsettir erlendis/erl. aðilar 69  9 5 7 9  7 6 15 11 15 14 3 11
Erlendir aðilar 3 2 3 3 0 2 1 2 5
Mál tekin upp að eigin frumkvæði 46 9 3 2 7 6 3  2 7 16 6 15 7
Samtals 2.635 272 232 248 280 299 323 314 273 308 346 338 377  
Nánari skiptingu má sjá í skýrslum umboðsmanns Alþingis
 
Fjöldi afgreiddra mála 1988-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Álit 490 68 60 59 36 35 37 37 39 23 24  30  21
2. Ábending um að leggja mál fyrir dómstóla 49 15  11 12 13 8 14
3. Felld niður eftir leiðréttingu/ skýringu stjórnvalds 648 76  35 70  84  97  88  96 73 83 128 97 181
4. Féllu utan starfssviðs umboðsmanns:
a) Störf Alþingis, nefnda, stofnana 92 16  11 12  14  18  9 24 15 19
b) Dómsathafnir 86 12  4 4 2 7 1
c) Einkaréttarleg lögskipti 33 5 3 2 4 12 5 15 10
d) Önnur atriði 69 8 13  1 3 9 2 2
5. Eftir að skjóta máli til æðra stjórnvalds 477 48 29  37 56  57 67  72  62 54 62 69 83
6. Ársfrestur liðinn 97  10  13 10 10 7 15
7. Fallið frá kvörtun eða kvörtun 77
 gaf ekki tilefni til frekari meðferðar 419 64  83  100  86 92  54 73  57 55 77 69 52
Samtals 2.460 301  253 303 292 311 279 325 282 265 354 319 398  
 
Skipting mála eftir ráðuneytum 1988-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Forsætisráðuneytið 12 1 0 1 2 5 2 3
   Lægra sett stjórnvöld 1 3 3 0 1 2 1 0
Menntamálaráðuneytið 1 110  18  15 11  10 7 14 6 13
   Lægra sett stjórnvöld 128  10 15  11  10  12  20  15 12 14 15 22 23
Utanríkisráðuneytið 28  9 3 2 4 3 2 2
   Lægra sett stjórnvöld 10  1 2 0 0 0 0 0 1
Landbúnaðarráðuneytið 109  7 5 7
   Lægra sett stjórnvöld 36  0  2
Sjávarútvegsráðuneytið 108  12  13 13 8 13
   Lægra sett stjórnvöld 24  5 0 0 1 1
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið                      22  8 14       
   Lægra sett stjórnvöld                      2  3      
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2 316  26 28  37  37  43  46  29  22 28 27 36 18
   Lægra sett stjórnvöld 308  29  16  40  44 39  40 53  45 43 60 61 49
Félagsmálaráðuneytið 76  12  8 19 14
   Lægra sett stjórnvöld 119 14  13  24  23  16  8  10
Félags- og tryggingamálaráðuneytið                      3  11 17      
   Lægra sett stjórnvöld                      36  37 45      
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 86  10  17 12  11  10  12 10
   Lægra sett stjórnvöld 197  17 23 19  28 29  18  23  35 32
Heilbrigðisráðuneytið                      8 23      
   Lægra sett stjórnvöld                      16 11      
Fjármálaráðuneytið 172 9 13 12 10 15
   Lægra sett stjórnvöld 240  34  28  27  24  23  31 29  18 24 25 22 26
Samgönguráðuneytið 88  4 11 11 10
   Lægra sett stjórnvöld 55  11  3 4 5
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið                        15 8      
   Lægra sett stjórnvöld                        5 8      
Iðnaðarráðuneytið 22  2 1 2 0 4 5 1
   Lægra sett stjórnvöld 0 1 2 1 3 3
Viðskiptaráðuneytið 14  1 1 0 1
   Lægra sett stjórnvöld 33  4 3  7 10
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið 3               4 8
   Lægra sett stjórnvöld                 5 14
Hagstofa Íslands 21  3 0 0 0 0
Umhverfisráðuneytið

 54

5 10  2 3 4 1 3
   Lægra sett stjórnvöld 0 3 2  7 9 4 8
Fjárlaga- og hagsýslustofnun      
Sveitarfélög 166  25  23 28  26 23  33  33  27 30 39 20 31
Annað 84 12 17  15 13  18  11 19 23 31 30
Samtals 2.635  272  232 248  280 299 323 314 273 308 346 338 377 -
Nánari skiptingu má sjá í skýrslum umboðsmanns Alþingis
1) Heiti menntamálaráðuneytisins var breytt í mennta- og menningarmálaráðuneytið 1. október 2009.
2) Heiti dóms- og kirkjumálaráðuneytisins var breytt í dómsmála- og mannréttindaráðuneytið 1. október 2009.
3) Heiti viðskiptaráðuneytisins var breytt í efnahags- og viðskiptaráðuneytið 1. október 2009.

 Flýtileiðir


TungumálSkipta um leturstærð