17. febrúar 2014

Settur umboðsmaður samhliða kjörnum umboðsmanni

Alþingi ákvað við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2013 að fela umboðsmanni Alþingis að vinna að gerð fræðsluefnis fyrir starfsfólk stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 


Að þessu verkefni var unnið á síðasta ári og er ætlunin að halda því áfram í ár. Í þessu fræðsluefni verður fjallað um reglur sem gilda um starfshætti stjórnsýslunnar og þær sérstöku reglur sem gilda um meðferð mála þar.

Af þessu tilefni hefur forsætisnefnd Alþingis samþykkt tillögu kjörins umboðsmanns Alþingis, Tryggva Gunnarssonar, um að Þorgeir Ingi Njálsson verði settur til að sinna störfum umboðsmanns Alþingis samhliða kjörnum umboðsmanni frá 15. febrúar  til og með 31. maí 2014. Þetta er gert samkvæmt heimild í 3. mgr. 14. gr. laga um umboðsmann Alþingis en þar segir að ef kjörnum umboðsmanni eru falin sérstök tímabundin verkefni af hálfu Alþingis geti forsætisnefnd Alþingis, að beiðni kjörins umboðsmanns, samþykkt að setja annan mann til að sinna starfi umboðsmanns samhliða með kjörnum umboðsmanni. Þeir skulu ákveða verkaskiptingu sín í milli. Í samræmi við þetta mun Þorgeir Ingi sinna daglegum störfum umboðsmanns og afgreiðslu mála á ofangreindu tímabili en Tryggvi mun vinna að samantekt á fræðsluefni fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar auk þess sem hann mun hluta tímans dvelja erlendis við rannsóknir á sviði stjórnsýsluréttar. Tryggvi mun þó á næstunni ljúka afgreiðslu á ákveðnum málum sem eru á lokastigi áður en vinna við gerð fræðsluefnisins hefst.

Þorgeir Ingi Njálsson er héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjaness, en hann var skipaður í embætti héraðsdómara 1. júlí 1992. Frá 1. maí 2008 hefur hann gegnt embætti dómstjóra við Héraðsdóm Reykjaness.  Þorgeir Ingi starfaði hjá umboðsmanni frá 16. september 1997 til 15. ágúst 1998 og frá 1. júní 2000 til 1. júní 2001 sem skrifstofustjóri embættisins.