18. september 2014

Skýrsla umboðsmanns 2013 komin út

Skýrsluna má nálgast á pdf-skjali hér (2,2 MB) eða í prentaðri útgáfu á skrifstofu umboðsmanns í Templarasundi 5, Reykjavík í lok næstu viku.


Skýrslan er samin í samræmi við 12. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, þar sem fram kemur að umboðsmaður skuli gefa Alþingi árlega skýrslu um starfsemi sína á liðnu almanaksári. Skýrsluna skal prenta og birta opinberlega fyrir 1. september ár hvert. Á því hafa því miður orðið tafir í ár vegna anna starfsfólks við önnur verkefni.

Allar helstu úrlausnir og álit umboðsmanns Alþingis eru birt á heimasíðu embættisins jafnskjótt og niðurstaða í þeim liggur fyrir. Í stað þess að ársskýrsla umboðsmanns þjóni þeim tilgangi að veita áhugasömum almennt yfirlit yfir úrlausnir og framkvæmd embættisins miðar hún nú fyrst og fremst að því að veita Alþingi innsýn í starf umboðsmanns og verkefni. Í skýrslunni eru nú eingöngu birt stutt ágrip af álitum og öðrum völdum niðurstöðum frá árinu 2013 sem síðan er hægt að nálgast í heild sinni á heimasíðu embættisins. Hins vegar er lögð áhersla á að greina frá viðbrögðum stjórnvalda við tilmælum sem umboðsmaður hefur beint til þeirra í tilefni af athugunum sínum. Á grundvelli þeirra upplýsinga er Alþingi betur í stakk búið til þess að taka afstöðu til þess hvort það telur tilefni til þess að fjalla frekar um þau viðbrögð.

Breytingar á upplýsingamiðlun hafa jafnframt leitt til þess að prentuðum eintökum ársskýrslunnar hefur verið fækkað, enda er hægt að nálgast hana rafrænt á heimasíðu umboðsmanns. Í ár var stigið frekara skref í þessa átt með því að dreifa skýrslunni aðallega rafrænt til þingmanna. Skrifstofa Alþingis fær þó send prentuð eintök af skýrslunni til afnota.

Uppbygging og efnistök skýrslunnar eru með svipuðum hætti og áður. Í I. hluta skýrslunnar er fjallað um fjölda mála sem hafa verið til meðferðar, helstu viðfangsefni á árinu, mál sem umboðsmaður hefur tekið til athugunar að eigin frumkvæði og erlent samstarf og fundi. Þar er einnig greint frá tilkynningum um meinbugi á lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða -framkvæmd og ýmsum athugasemdum og ábendingum til stjórnvalda.  Í II. hluta skýrslunnar er að finna tölulegar upplýsingar og greiningu á skráðum og afgreiddum málum á árinu 2013. Þar er einnig fjallað um viðbrögð stjórnvalda við tilmælum umboðsmanns. Í III. hluta er að finna yfirlit yfir álit og aðrar niðurstöður á árinu 2013. Í IV. hluta er að finna upplýsingar vegna áður afgreiddra mála og í V. hluta er að lokum að finna skrá yfir þau mál sem hafa birst í skýrslum umboðsmanns Alþingis í númeraröð.