12. desember 2014

Rafræn skilríki og leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið athugun sinni á nokkrum kvörtunum sem beindust að þeirri kröfu að rafræna undirskrift þurfi til að samþykkja leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána.


Af lögum um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána og lögskýringargögnum að baki þeim verður dregin sú ályktun að löggjafinn hafi ætlast til þess að málsmeðferð við leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána yrði rafræn. Ríkisskattstjóra er í þeim fengin heimild til að ákveða form umsókna og ráðherra til að setja nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laganna. Einnig er gert ráð fyrir rafrænni málsmeðferð í stjórnsýslulögum. Í þeim og lögum um rafrænar undirskriftir er kveðið nánar á um kröfur til rafrænnar málsmeðferðar og undirskrifta.

Með vísan til þess hvaða umgjörð löggjafinn hefur búið til fyrir meðferð þessara mála telur umboðsmaður sig ekki hafa forsendur til að fullyrða að ráðherra hafi verið óheimilt að útfæra hina rafrænu málsmeðferð nánar í reglugerð og setja ákvæði um rafræna undirritun með rafrænum skilríkjum. Umboðsmaður hefur hins vegar bent þeim sem leituðu til hans á að samkvæmt reglugerðinni er heimilt að víkja frá kröfum um samþykki með rafrænni undirritun í tilteknum tilvikum. Ef viðkomandi telur að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til þeirra tilvika sem geta risið í framkvæmd er hægt að beina ábendingu þess efnis til fjármála- og efnahagsráðuneytisins eða ríkisskattstjóra.