19. ágúst 2016

Skýrsla umboðsmanns 2015 birt

Skýrsluna má nálgast á pdf-skjali hér (3,28 MB) eða í prentaðri útgáfu á skrifstofu umboðsmanns í Templarasundi 5, Reykjavík í lok næstu viku.


Skýrslan er samin í samræmi við 12. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, þar sem fram kemur að umboðsmaður skuli gefa Alþingi árlega skýrslu um starfsemi sína á liðnu almanaksári.

Í skýrslunni er gerð grein fyrir starfsemi umboðsmanns Alþingis á árinu 2015 og birt töluleg yfirlit. Á árinu 2015 voru skráð 439 ný mál og fækkaði kvörtunum um 11% frá árinu áður. Engin ný frumkvæðismál voru tekin upp á árinu en einu slíku máli var lokið í ársbyrjun. Hins vegar sendi umboðsmaður á árinu 18 forathugunarbréf til stjórnvalda til að kanna hvort tilefni væri til frekari athugunar að eigin frumkvæði. Afgreidd mál voru alls 450. Í árslok 2015 var afgreiðslu lokið á nær 90% þeirra kvartana sem bárust á árinu. Rúmlega 57% þeirra var lokið innan eins mánaðar. Það er svipað hlutfall og á árinu 2014. Um 90% mála ársins 2015 var auk þess lokið innan fjögurra mánaða og um 94% innan sex mánaða frá því að kvörtun barst.

Allar helstu úrlausnir og álit umboðsmanns Alþingis eru birt á heimasíðu embættisins þegar niðurstaða í þeim liggur fyrir. Í stað þess að ársskýrsla umboðsmanns þjóni þeim tilgangi að veita áhugasömum almennt yfirlit yfir úrlausnir og framkvæmd embættisins miðar hún nú fyrst og fremst að því að veita Alþingi innsýn í starf umboðsmanns og verkefni. Í skýrslunni eru nú eingöngu birt stutt ágrip af álitum og öðrum völdum niðurstöðum frá árinu 2015 sem síðan er hægt að nálgast í heild sinni á heimasíðu embættisins. Hins vegar er lögð áhersla á að greina frá viðbrögðum stjórnvalda við tilmælum sem umboðsmaður hefur beint til þeirra í tilefni af athugunum sínum. Á grundvelli þeirra upplýsinga er Alþingi betur í stakk búið til þess að taka afstöðu til þess hvort það telur tilefni til þess að fjalla frekar um þau viðbrögð. Í yfirliti sem birt er í skýrslunni kemur fram að stjórnvöld hafa í öllum tilvikum þar sem umboðsmaður beindi tilmælum til þeirra um úrbætur á árinu 2015 orðið við þeim.

Breytingar á upplýsingamiðlun hafa jafnframt leitt til þess að prentuðum eintökum ársskýrslunnar hefur verið fækkað, enda er hægt að nálgast hana rafrænt á heimasíðu umboðsmanns. Þannig verður skýrslunni eins og á síðastliðnu ári aðallega dreift rafrænt til þingmanna. Skrifstofa Alþingis fær þó send prentuð eintök af skýrslunni til afnota.