Heilbrigðismál. Heilbrigðisþjónusta. Réttindi sjúklinga.

(Mál nr. 12588/2024)

Kvartað var yfir Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri vegna nýlegra innlagna og meðferða.  

Viðkomandi hafði haft samskipti við embætti landlæknis og þar sem ekki varð ráðið að viðbrögð þess lægju fyrir, né að leitað hefði verið til annarra viðeigandi stjórnvalda með önnur umkvörtunarefni voru ekki skilyrði til að umboðsmaður fjallaði að svo stöddu um kvörtunina.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 15. febrúar 2024.

 

  

Vísað er til erinda yðar með tölvubréfum til umboðsmanns Alþingis og og annarra aðila 31. janúar sl. svo og 2., 4., 5. og 7. febrúar sl. Af tölvubréfunum verður ráðið að þér teljið að brotið hafi verið gegn lögvörðum réttindum yðar af hálfu starfsmanna Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri við nýlegar innlagnir og meðferð á þessum sjúkrahúsum.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997 getur hver sá sem telur sig hafa verið beittan rangsleitni af hálfu einhvers þess aðila sem hefur á hendi stjórnsýslu kvartað af því tilefni til umboðsmanns. Af framansögðu leiðir að til þess að kvörtun verði borin fram við umboðsmann Alþingis þarf að liggja fyrir tiltekin ákvörðun eða athöfn stjórnvalds í máli þess sem kvörtun ber fram. Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. laganna gildir enn fremur að ef skjóta má máli til æðra stjórnvalds er ekki unnt að kvarta til umboðsmanns fyrr en æðra stjórnvald hefur fellt úrskurð sinn í málinu.

Í e-lið 1. mgr. 4. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, segir að meðal hlutverka landlæknis sé að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum. Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga er unnt að beina formlegri kvörtun til landlæknis vegna meintrar vanrækslu og mistaka við veitingu heilbrigðisþjónustu. Er notendum heilbrigðisþjónustunnar jafnframt heimilt að bera fram formlega kvörtun til landlæknis telji þeir að framkoma heilbrigðisstarfsmanna við veitingu heilbrigðisþjónustu hafi verið ótilhlýðileg. Þá er unnt að kæra meðferð landlæknis á kvörtun af framangreindu tagi til heilbrigðisráðuneytisins, sbr. 6. mgr. 12. gr. laga nr. 41/2007.

Tölvubréfi yðar 2. febrúar sl. fylgdi ljósrit af bréfi sem þér munuð hafa sent embætti landlæknis þar sem þér gerið athugasemdir starfshætti tilgreinds læknis í tengslum við meðferð yðar. Þar sem ekki verður ráðið af erindum yðar að fyrir liggi viðbrögð landlæknis við því erindi, né að þér hafið leitað til framangreindra stjórnvalda með önnur umkvörtunarefni yðar í samræmi við það sem að ofan er rakið og afstaða þeirra liggi fyrir er ljóst að lagaskilyrði brestur, að svo stöddu, til þess að þau verði tekin til meðferðar af hálfu umboðsmanns. 

Með vísan til þess sem að framan greinir læt ég athugun minni á máli yðar lokið, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.