Fjármála og tryggingastarfsemi. Starfssvið umboðsmanns og skilyrði þess að umboðsmaður fjalli um kvörtun.

(Mál nr. 9965/2018)

A kvartaði yfir að fjármálastofnun hefði neitað að fella niður erlent lán sem hún hefði yfirtekið við kaup á annarri fjármálastofnun. Óskað var eftir aðstoð umboðsmanns við að fá staðfest að erlendur lánveitandi hefði afskrifað lánið og fjármálastofnunin gæti þ.a.l. ekki innheimt það.

Starfssvið umboðsmanns nær einvörðungu til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og til starfsemi þeirra einkaaðila sem hafa að lögum fengið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í merkingu stjórnsýslulaga. Það féll því utan starfssviðs umboðsmanns að fjalla um erindið.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 30. janúar 2019, sem hljóðar svo:

    

Ég vísa til kvörtunar yðar til mín, dags. 24. janúar sl., yfir því að X hafi neitað að fella niður erlent lán sem X tók yfir við kaup á Y árið [...]. Í kvörtun yðar óskið þér eftir því að umboðsmaður aðstoði yður við að fá það staðfest að erlendur lánveitandi hafi afskrifað lánið og að X geti þ.a.l. ekki innheimt það. 

Í tilefni af kvörtun yðar tek ég fram að samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, er það hlutverk umboðsmanns að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitar­félaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. Samkvæmt 1. og 2. mgr. 3. gr. laganna nær starfssvið umboðsmanns einvörðungu til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og til starfsemi þeirra einkaaðila sem hafa að lögum fengið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í merkingu 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ástæða þess að ég bendi yður á þetta er sú að X er hlutafélag og fjármálafyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og laga nr. 161/2002, um fjármála­­fyrirtæki, og telst því einkaréttarlegur aðili. Þar breytir engu þótt hann sé í eigu ríkissjóðs. Kvörtun yðar beinist þannig að starfsemi einkaaðila sem felur ekki í sér beitingu opinbers valds sem honum hefur verið fengið með lögum.

Með vísan til þess sem að framan er rakið eru ekki skilyrði til að ég taki kvörtun yðar til frekari meðferðar. Lýk ég því athugun minni á málinu með vísan til 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um um­boðsmann Alþingis.