Tafir á afgreiðslu máls. Aðgangur að gögnum og upplýsingum. COVID-19.

(Mál nr. 11104/2021)

   

Kvartað var yfir töfum á svörum frá Lyfjastofnun.

Umboðsmaður taldi ekki slíkan drátt hafa orðið á svörum við erindinu að tilefni væri til að taka það til frekari athugunar að svo stöddu. Var viðkomandi bent á að ef erindið fæli í sér beiðni um gögn á grundvelli upplýsingalaga og slík beiðni væri ekki afgreidd innan 30 virkra daga frá móttöku væri hægt að vísa málinu til úrskurðarnefndar um upplýsingamál.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 26. maí 2021, sem hljóðar svo:

   

Vísað er til kvörtunar yðar til umboðsmanns Alþingis, dags. 19. maí sl., yfir Lyfjastofnun. Nánar tiltekið lýtur kvörtun yðar að því að beiðni yðar um upplýsingar um alvarlegar aukaverkanir í tengslum við bólusetningar gegn Covid-19 hafi ekki verið svarað.

Í kjölfar kvörtunar yðar hafði starfsmaður skrifstofu minnar samband við yður símleiðis hinn 19. maí sl. og óskaði eftir frekari upplýsingum og gögnum sem bárust samdægurs. Af þeim má ráða að þér óskuðuð eftir uppfærðum upplýsingum um alvarlegar aukaverkanir í tengslum við bólusetningar gegn Covid-19 hinn 5. maí sl. sem og upplýsingum um hvort verið væri að nota „placebo“ í bóluefnarannsóknum. Erindið var ítrekað 11., 12., 13., 16. og 18. maí sl.

Af þessu tilefni tek ég fram að það er meginregla í stjórnsýslurétti að stjórnvöldum ber almennt að svara erindum sem þeim berast án ástæðulausra tafa. Það hvort um óeðlilegan drátt hafi verið að ræða á að stjórnvald svari erindi er því byggt á mati hverju sinni þar sem líta verður m.a. til efnis viðkomandi erindis og málsmeðferðarreglna sem stjórnvöldum ber að fylgja við afgreiðslu þess. Með tilliti til fjölda erinda sem stjórnvöldum berast verður jafnframt að ætla þeim nokkurt svigrúm í þessum efnum. Ég tel að ekki hafi enn orðið slíkur dráttur á svörum Lyfjastofnunar á erindi yðar frá 5. maí sl. að tilefni sé til að ég taki erindi yðar til frekari athugunar. Í því felst ekki að ég hafi tekið afstöðu til málsmeðferðar Lyfjastofnunar, þ.m.t. hvort hún samrýmist málshraðareglum stjórnsýsluréttar, heldur eingöngu það mat mitt að ekki sé tímabært að ég hafi, sem umboðsmaður Alþingis, afskipti af málinu.

Ég tek jafnframt fram að þér getið leitað til mín á nýjan leik hafi svar ekki borist yður í lok júnímánaðar með kvörtun þar að lútandi. Þá bendi ég á, að því marki sem erindi yðar til Lyfjastofnunar kann að fela í sér beiðni um aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga nr. 140/2012, að hafi slík beiðni ekki verið afgreidd innan 30 virkra daga frá móttöku hennar er beiðanda heimilt að vísa málinu til úrskurðarnefndar um upplýsingamál sem úrskurðar um rétt hans til aðgangs, sbr. 3. mgr. 17. gr. laganna.

Með vísan til framangreinds læt ég athugun minni á kvörtun yðar lokið, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.