Atvinnuleysistryggingar. Niðurfelling bótaréttar.

(Mál nr. 11194/2021)

Kvartað var yfir ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta.

Þar sem ákvörðun Vinnumálastofnunar hafði ekki verið skotið til úrskurðarnefndar velferðarmála brast lagaskilyrði til að umboðsmaður gæti fjallað um kvörtunina.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 29. júní 2021, sem hljóðar svo:

   

   

Ég vísa til kvörtunar yðar, dags. 24. júní sl., sem lýtur að ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt yðar til greiðslu atvinnuleysisbóta í tvo mánuði frá 18. júní sl. á grundvelli þess að þér hafið hafnað starfi sem yður bauðst. Samkvæmt því sem fram kemur í kvörtuninni er ákvörðunin byggð á röngum forsendum.

Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, er ekki unnt að kvarta til umboðsmanns ef skjóta má máli til æðra stjórnvalds og það hefur ekki fellt úrskurð sinn í málinu. Líkt og fram kemur í ákvörðun Vinnumálastofnunar er unnt að kæra hana til úrskurðarnefndar velferðarmála innan þriggja mánaða frá dagsetningu hennar, sbr. 11. gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar.

Með vísan til framangreinds eru ekki skilyrði að lögum til þess að taka kvörtun yðar til meðferðar að svo stöddu. Ég læt því máli þessu lokið af minni hálfu með vísan til 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Ef þér kjósið að leita til úrskurðarnefndarinnar getið þér að sjálfsögðu leitað til mín á ný að fenginni endanlegri niðurstöðu hennar ef þér teljið yður þá enn beitta rangsleitni.