Gjafsókn.

(Mál nr. 11285/2021)

Kvartað var yfir synjun dómsmálaráðuneytis á gjafsókn.

Ráðuneytið tilkynnti umboðsmanni að ákveðið hefði verið að taka málið aftur til meðferðar og því lét  hann athugun sinni lokið.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 18. október 2021, sem hljóðar svo:

   

  

Vísað er til kvörtunar yðar fyrir hönd A, [...], yfir ákvörðun dómsmálaráðuneytisins 24. ágúst sl. um að synja umsókn A um gjafsókn.

Í tilefni af kvörtuninni var ráðuneytinu ritað bréf 23. september sl. sem það svaraði 15. þessa mánaðar. Þar var tilkynnt að ráðuneytið hefði ákveðið að taka málið aftur til meðferðar. Með bréfinu fylgdi bréf ráðuneytisins til gjafsóknarnefndar 1. þessa mánaðar þar sem óskað var umsagnar nefndarinnar um gjafsóknarumsókn A með hliðsjón af áðurnefndu bréfi umboðsmanns Alþingis.

Með vísan til framangreinds eru ekki efni til þess að aðhafast frekar vegna kvörtunar yðar að svo stöddu og er athugun minni á málinu því lokið, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Þess skal getið að unnt er að leita til mín á ný að fenginni nýrri niðurstöðu ráðuneytisins ef A telur þá ástæðu til þess.