Gjafsókn.

(Mál nr. 10923/2021)

Kvartað var yfir ákvörðun dómsmálaráðherra að synja umsókn um gjafsókn.  

Í kjölfar fyrirspurnar umboðsmanns upplýsti ráðuneytið að ákveðið hefði verið að afturkalla ákvörðunina og óska á nýjan leik eftir umsögn gjafsóknarnefndar um umsóknina. Ekki var því tilefni til að aðhafast frekar að svo stöddu.

  

Settur umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 11. mars 2021, sem hljóðar svo:

 

  

Ég vísa til kvörtunar yðar, dags. 21. janúar sl., fyrir hönd A yfir ákvörðun dómsmálaráðherra 8. október sl. um að synja umsókn hennar um gjafsókn.

Í tilefni af kvörtuninni var ráðherra ritað bréf 9. febrúar sl. þar sem óskað var eftir upplýsingum og skýringum. Mér hefur nú borist bréf dómsmálaráðuneytisins 9. mars sl. Þar er upplýst að ráðuneytið hafi ákveðið að afturkalla ákvörðun sína í málinu og óska á nýjan leik eftir umsögn gjafsóknarnefndar um umsókn A. Með bréfinu fylgdi ljósrit af bréfi sama efnis til yðar.

Í ljósi þess að dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að taka málið aftur til meðferðar tel ég ekki tilefni til þess að aðhafast frekar vegna þess að svo stöddu. Læt ég því athugun minni á málinu lokið, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Ég tek þó fram að ef A telur sig enn beitta rangsleitni að fenginni nýrri niðurstöðu ráðuneytisins getur hún leitað til umboðsmanns Alþingis að nýju vegna þess.

Undirritaður hefur farið með mál þetta sem settur umboðsmaður Alþingis á grundvelli 3. mgr. 14. gr. laga nr. 85/1997.

  

  

Kjartan Bjarni Björgvinsson