Atvinnuréttindi og atvinnufrelsi. Skilyrði þess að kvörtun verði tekin til meðferðar.

(Mál nr. 11522/2022)

Bornar voru upp spurningar um rétt manna til að stunda atvinnu.

Það er ekki hlutverk umboðsmanns að láta í té almennar álitsgerðir eða svara almennum fyrirspurnum um gildandi rétt, heldur fjalla um kvartanir yfir því að stjórnvöld hafi ekki í ákveðnum tilvikum farið að lögum eða fylgt vönduðum stjórnsýsluháttum í störfum sínum. Því voru ekki skilyrði til að hann fjallaði um erindið.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 14. febrúar 2022, sem hljóðar svo:

  

   

Vísað er til kvörtunar yðar 31. janúar sl. þar sem bornar eru upp spurningar í þremur töluliðum um rétt manna til að stunda atvinnu.

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 85/1997, um umboðs­­mann Alþingis, er hlutverk hans að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórn­­sýslu ríkis og sveitarfélaga á þann hátt sem nánar greinir í lögunum og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. Skal hann gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram í samræmi við lög, vandaða stjórn­sýslu­hætti og tilgreindar siðareglur. Samkvæmt 4. gr. laganna getur hver sá sem telur stjórnvald hafa beitt sig rangsleitni borið fram kvörtun við umboðsmann. Til þess að kvörtun verði tekin til meðferðar verður hún að uppfylla ákveðin lagaskilyrði sem kveðið er á um í 6. gr. laga nr. 85/1997.

Samkvæmt framangreindu er það ekki hlutverk umboðsmanns Alþingis að láta í té almennar álitsgerðir eða svör við almennum fyrirspurnum um gildandi rétt, heldur að fjalla um kvartanir yfir því að stjórnvöld hafi ekki í ákveðnum tilvikum farið að lögum eða fylgt vönduðum stjórnsýsluháttum í störfum sínum. Því eru ekki skil­yrði að lögum fyrir því að ég fjalli frekar um erindi yðar.

Með vísan til þess sem að framan greinir læt ég umfjöllun minni um kvörtun yðar lokið, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.