Samgöngumál. Starfssvið umboðsmanns Alþingis.

(Mál nr. 11528/2022)

Kvartað var yfir viðskiptaháttum Icelandair Group hf. 

Sú starfsemi félagsins sem erindið laut að féll ekki undir starfssvið umboðsmanns og því ekki skilyrði til að hann fjallaði um kvörtunina.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 14. febrúar 2022, sem hljóðar svo:

  

  

Vísað er til kvörtunar yðar 2. febrúar sl. yfir viðskiptaháttum Icelandair Group hf.

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, tekur starfssvið hans til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga auk starfsemi einkaaðila að því leyti sem þeim hefur að lögum verið fengið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Önnur starfsemi einkaaðila fellur hins vegar ekki undir starfssvið umboðsmanns eins og það er markað í lögum nr. 85/1997. Icelandair Group hf. er einkaaðili sem komið er á fót með stofnsamningi samkvæmt ákvæðum laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Starfsemi félagsins á flugmarkaði felur ekki í sér beitingu opinbers valds til að taka ákvörðun um rétt eða skyldu manna í framangreindri merkingu. Samkvæmt þessu fellur sú starfsemi félagsins sem erindi yðar lýtur að ekki undir starfssvið mitt samkvæmt lögum nr. 85/1997 og bresta því lagaskilyrði til þess að það verði tekið til frekari meðferðar.

Með vísan til framangreinds og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997 er umfjöllun minni um erindi yðar lokið.