Málsmeðferð og starfshættir stjórnsýslunnar.

(Mál nr. 11557/2022)

Kvartað var yfir verklagi tilgreinds sveitarfélags við samningsgerð. 

Þótt erindið væri sett fram í formi kvörtunar mátti ráða að því væri beint til umboðsmanns sem ábendingu um starfshætti í stjórnsýslunni og verður haldið til haga sem slíku.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 21. febrúar 2022, sem hljóðar svo:

  

 

   

Vísað er til kvörtunar yðar 12. þessa mánaðar yfir verklagi tilgreinds sveitarfélags við samningsgerð. Þótt erindið sé sett fram í formi kvörtunar verður ráðið af niðurlagi þess að því sé beint til embættis umboðsmanns Alþingis sem ábendingu um starfshætti í stjórnsýslunni sem þér teljið ástæðu til að teknir séu til almennrar athugunar á grundvelli 5. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Af þeim sökum fjalla ég ekki frekar um erindi yðar sem kvörtun, heldur ábendingu um frumkvæðismál.

Í 5. gr. laga nr. 85/1997 kemur fram að umboðsmaður geti að eigin frumkvæði ákveðið að taka mál til meðferðar. Hann geti jafnframt tekið starfsemi og málsmeðferð stjórnvalda til almennrar athugunar. Þegar umboðsmanni berast erindi sem fela í sér ábendingu er verklag hjá embættinu þannig að erindið er yfirfarið með tilliti til þess hvort tilefni sé til að taka atriði sem koma fram í því til athugunar á grundvelli fyrrgreinds lagaákvæðis. Við mat á því er m.a. litið til starfssviðs og áherslna umboðsmanns, hagsmuna sem tengjast málefninu sem um ræðir og málastöðu og nýtingar mannafla hjá embættinu. Ef af slíkri athugun verður í kjölfar ábendingar eða kvörtunar er þeim sem vekur máls á umræddum atriðum almennt ekki tilkynnt um það sérstaklega heldur er upplýst um það á heimasíðu embættisins, www.umbodsmadur.is.

Með hliðsjón af framangreindu og með vísan til 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997 lýk ég hér með athugun minni á erindi yðar frá 12. febrúar sl., en árétta að í framhaldinu verður metið hvort tilefni sé til að hefja athugun á grundvelli 5. gr. sömu laga.