Gjafsókn.

(Mál nr. 11498/2022)

Kvartað var yfir synjun dómsmálaráðuneytis á gjafsókn.  

Í kjölfar fyrirspurnar umboðsmanns ákvað ráðuneytið að afturkalla ákvörðun sína og taka málið upp að nýju.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 25. mars 2022, sem hljóðar svo:

 

  

Vísað er til kvörtunar yðar 21. janúar sl. fyrir hönd A yfir ákvörðun dómsmálaráðuneytisins 3. nóvember sl. um að synja umsókn hans um gjafsókn.

Í tilefni af kvörtuninni var dómsmálaráðuneytinu ritað bréf 14. febrúar sl. þar sem þess var óskað að ráðuneytið veitti tilteknar upplýsingar og skýringar. Í svarbréfi ráðuneytisins 23. mars sl. kom fram að ráðuneytið hefði ákveðið að afturkalla ákvörðun sína með vísan til 1. töluliðar 1. mgr. 25. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Með bréfinu fylgdu bréf ráðuneytisins til gjafsóknarnefndar 14. mars sl., þar sem óskað var umsagnar nefndarinnar um gjafsóknarumsókn A með hliðsjón af áðurnefndu bréfi umboðsmanns Alþingis, og til yðar 21. mars sl.

Með vísan til framangreinds eru ekki efni til þess að aðhafast frekar vegna kvörtunar yðar að svo stöddu og læt ég athugun minni á málinu því lokið, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Ef þér teljið umbjóðanda yðar enn rangsleitni beittan að fenginni nýrri niðurstöðu ráðuneytisins getið þér leitað til mín að nýju með kvörtun þar að lútandi.