Sveitarfélög. Skilyrði þess að kvörtun verði tekin til meðferðar.

(Mál nr. 11649/2022)

Kvartað var yfir starfsemi tiltekins lögaðila í íþróttahúsi hjá Akraneskaupstað og greiðslum fyrir afnotin.

Ekki varð ráðið af kvörtuninni að þau atriði sem þar voru tíunduð snertu beinlínis hagsmuni viðkomandi eða réttindi umfram aðra og því ekki forsendur til að taka hana til nánari athugunar.

 

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 26. apríl 2022.

 

 

Vísað er til kvörtunar yðar 8. apríl sl. sem beinist að Akraneskaupstað. Nánar tiltekið lýtur kvörtunin að starfsemi tiltekins lögaðila í íþróttahúsi sveitarfélagsins og greiðslum fyrir afnotin.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, getur hver sá sem telur sig hafa verið beittan rangsleitni af aðilum sem heyra undir eftirlit hans kvartað af því tilefni til umboðsmanns. Í þessu ákvæði felst að til þess að kvörtun verði borin fram við umboðsmann Alþingis þarf að liggja fyrir ákveðin ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi stjórnvalds sem beinist sérstaklega að þeim sem leggur fram kvörtun eða snertir beinlínis hagsmuni hans eða réttindi umfram aðra. Af kvörtun yðar verður ekki ráðið að þau atriði sem þar eru tilgreind snerti beinlínis hagsmuni yðar eða réttindi umfram aðra. Tel ég því ekki forsendur til að taka hana til nánari athugunar.

Kvörtun af hálfu aðila sem ekki sýnir fram á að brot geti beinlínis snert hagsmuni hans eða réttindi getur þó vakið athygli umboðsmanns á vandamáli. Er honum þá heimilt að taka upp mál að eigin frumkvæði, sbr. 5. gr. laga nr. 85/1997. Ef af slíkri athugun verður í kjölfar ábendingar eða kvörtunar er þeim sem vekur máls á vanda ekki tilkynnt sérstaklega um það heldur er upplýst um það á heimasíðu embættisins, www.umbodsmadur.is.

Með hliðsjón af framangreindu lýk ég athugun minni á kvörtun yðar með vísan til 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.