Tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls.

(Mál nr. 11684/2022)

Kvartað var yfir töfum á afgreiðslu beiðni um gögn. Fyrir lá að synjun ríkislögreglustjóra um afhendingu gagnanna hafði verið kærð til dómsmálaráðuneytisins.

Umboðsmaður taldi ekki slíkan drátt hafa orðið á svörum ráðuneytisins að ástæða væri til að taka kvörtunina til meðferðar að svo stöddu.

 

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 12. maí 2022, sem hljóðar svo:

 

Vísað er til kvörtunar yðar 10. maí sl., f.h. A, yfir töfum á afgreiðslu á gagnabeiðni hans. Fyrir liggur að synjun ríkis­lög­reglustjóra um afhendingu umbeðinna gagna var kærð til dómsmála­ráðu­neytisins 4. apríl sl.

Í tilefni af kvörtun yðar tek ég fram að stjórnvöldum ber almennt að svara erindum sem þeim berast án ástæðulausra tafa. Það hvort um óeðlilegan drátt hafi verið að ræða á að stjórnvald svari erindi er því byggt á mati hverju sinni þar sem líta verður m.a. til efnis viðkomandi erindis og þeirra málsmeðferðarreglna sem stjórnvöldum ber að fylgja við afgreiðslu þess. Með tilliti til fjölda erinda sem stjórnvöldum berast verður jafnframt að ætla þeim nokkuð svigrúm í þessu efni. Að þessu virtu verður ekki talið að enn hafi orðið slíkur dráttur á svörum frá ráðuneytinu við erindi umbjóðanda yðar að tilefni sé til að kvörtun yðar verði tekin til frekari athugunar að svo stöddu. Umbjóðandi yðar getur leitað til umboðsmanns á nýjan leik verði óhæfilegur dráttur á að svar berist, eftir atvikum að undangengnum ítrekunum á erindinu.

Með vísan til framangreinds lýk ég umfjöllun minni um kvörtun yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.