Málsmeðferð og starfshættir stjórnsýslunnar. Skilyrði þess að kvörtun verði tekin til meðferðar.

(Mál nr. 11735/2022)

Kvartað var yfir því að unnið hefði verið með persónuupplýsingar viðkomandi án lagaheimildar í tengslum við umsókn um starf.

Þar sem erindið hafði ekki verið borið undir Persónuvernd voru ekki skilyrði til að umboðsmaður fjallaði um það að svo stöddu.

 

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 29. júní 2022, sem hljóðar svo:

 

Vísað er til kvörtunar yðar 17. júní sl. yfir því að unnið hafi verið með persónuupplýsingar um yður án lagaheimildar í tengslum við umsókn yðar um starf hjá Neyðarlínunni ohf.

Um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga gilda samnefnd lög nr. 90/2018. Samkvæmt 1. mgr. 39. gr. laganna annast Persónuvernd um eftirlit með framkvæmd laganna. Í 2. mgr. ákvæðisins kemur fram að sérhver skráður einstaklingur hafi rétt til að leggja fram kvörtun hjá stofnuninni ef hann telur að vinnsla persónuupplýsinga um hann brjóti í bága við ákvæði laganna, sbr. einnig 30. gr. laga nr. 75/2019, um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi.

Ástæða þess að þetta er rakið er sú að lög nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, byggjast á því að mál skuli ekki tekin til athugunar af hálfu umboðsmanns á grundvelli kvörtunar nema endanleg afgreiðsla þar til bærs stjórnvalds liggi fyrir og þá eftir atvikum ákvörðun æðra stjórnvalds, sbr. 3. mgr. 6. gr. laganna. Á grundvelli þessa ákvæðis hefur verið talið rétt að eftir atvikum hafi verið leitað til þeirra sérhæfðu eftirlitsaðila sem kunna að vera fyrir hendi innan stjórn­sýslunnar áður en umboðsmaður tekur mál til meðferðar á grundvelli kvörtunar, í þessu tilviki Persónuverndar. Ef þér teljið ástæðu til getið þér leitað með erindi yðar til þeirrar stofnunar. Að fenginni niðurstöðu hennar getið þér leitað til umboðsmanns á ný ef þér teljið þá tilefni til þess.

Með vísan til þess sem að framan er rakið lýk ég umfjöllun minni um kvörtun yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.