Tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls.

(Mál nr. 11822/2022)

Kvartað var yfir töfum hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu á afgreiðslu erindis.

Umboðsmaður taldi ekki slíkan drátt hafa orðið á afgreiðslunni að tilefni væri til að taka kvörtunin til frekari athugunar að svo stöddu.

 

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 5. september 2022, sem hljóðar svo:

 

Vísað er til kvörtunar yðar 28. ágúst sl. yfir töfum á afgreiðslu erindis yðar 6. júní sl. til Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Var erindið ítrekað með tölvubréfi 17. ágúst sl.

Í tilefni af kvörtun yðar tek ég fram að stjórnvöldum ber almennt að svara erindum sem þeim berast án ástæðulausra tafa. Það hvort um óeðlilegan drátt hafi verið að ræða á að stjórnvald svari erindi er því byggt á mati hverju sinni þar sem líta verður m.a. til efnis viðkomandi erindis og þeirra málsmeðferðarreglna sem stjórnvöldum ber að fylgja við afgreiðslu þess. Með tilliti til fjölda erinda sem stjórnvöldum berast verður jafnframt að ætla þeim nokkuð svigrúm í þessu efni. Þá hefur umboðsmaður almennt litið svo á að rétt sé að sá sem ber fram kvörtun vegna þess að dráttur hafi orðið á meðferð erindis hans leiti fyrsta kastið sjálfur til stjórnvaldsins með ítrekun á erindinu og gefi því þannig færi á að bregðast við áður en leitað er til umboðsmanns með kvörtun.

Að þessu virtu og í ljósi þess að erindi yðar var fyrst ítrekað 17. ágúst sl. verður ekki talið að enn hafi orðið slíkur dráttur á svörum frá sýslumanni að tilefni sé til að kvörtun yðar verði tekin til frekari athugunar að svo stöddu. Verði óhæfilegur dráttur á að svar berist yður getið þér leitað til umboðsmanns á nýjan leik. 

Með vísan til framangreinds lýk ég umfjöllun minni um kvörtun yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.