Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

(Mál nr. 11817/2022)

Kvartað var yfir ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um að gera bifhjólaklúbbi að hafa milligöngu við að skrá upplýsingar um þá sem hugðust taka þátt í hópakstri mótorhjóla á ljósnótt.  

Þar sem viðkomandi hafði engin slíkt tengsl við málið að það snerti hagsmuni hans eða réttindi umfram aðra voru ekki skilyrði til að umboðsmaður fjallaði um það.

    

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 21. september 2022.

  

   

Vísað er til kvörtunar yðar 24. ágúst sl. yfir ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um að gera bifhjólaklúbbnum X að hafa milligöngu við að skrá upplýsingar um þá sem hugðust taka þátt í hópakstri mótorhjóla á Ljósanótt.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, getur hver sá sem telur sig hafa verið beittan rangsleitni af aðilum sem heyra undir eftirlit hans kvartað af því tilefni til umboðsmanns. Í þessu ákvæði felst að til þess að kvörtun verði borin fram við umboðsmann Alþingis þarf að liggja fyrir ákveðin ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi stjórnvalds sem beinist sérstaklega að þeim sem leggur fram kvörtun eða snertir beinlínis hagsmuni hans eða réttindi umfram aðra. Kvörtun af hálfu aðila sem ekki sýnir fram á að brot geti beinlínis snert hagsmuni hans eða réttindi getur allt að einu leitt til þess að mál sé tekið upp að eigin frumkvæði umboðsmanns, sbr. 5. gr. laga nr. 85/1997. Ef af slíkri athugun verður í kjölfar ábendingar eða kvörtunar er þeim sem vekur máls á vanda þó ekki tilkynnt sérstaklega um það heldur er upplýst um það á heimasíðu embættisins, www.umbodsmadur.is.

Í tilefni af kvörtun yðar hafði starfsmaður umboðsmanns samband við yður símleiðis þar sem óskað var eftir frekari upplýsingum um málið. Þar kom fram að yður hefði ekki verið gert að skrá komu í hópaksturinn og að þér hefðuð ekki verið þar á meðal þátttakenda. Í ljósi þess verður ekki séð að þér hafið slík tengsl við málið að það snerti beinlínis hagsmuni yðar eða réttindi umfram aðra. Brestur því lagaskilyrði til þess að kvörtun yðar verði tekin til frekari meðferðar.

Með vísan til framangreinds lýk ég athugun minni á kvörtun yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.