Almannatryggingar.

(Mál nr. 11856/2022)

Kvartað var yfir framkvæmd matvælaráðuneytisins á landnýtingarþætti gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu sem hugsanlega bryti í bága við lög og reglugerð um efnið og með henni væri vegið að hagsmunum ýmissa landeigenda.

Ekki varð ráðið að viðkomandi væri á meðal þeirra landeigenda sem orðið hefðu fyrir ágangi búfjár eins og nánar var lýst í kvörtuninni. Í ljósi þess varð ekki séð að hann hefði slík tengsl við kvörtunarefnið að það snerti beinlínis hagsmuni viðkomandi og því ekki skilyrði til að umboðsmaður fjallaði um frekar um málið.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 3. október 2022, sem hljóðar svo:

  

  

Vísað er til kvörtunar yðar 21. september sl. yfir framkvæmd matvælaráðuneytisins á landnýtingarþætti gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu sem þér teljið hugsanlega brjóta í bága við lög og reglugerð um efnið og með henni sé vegið að hagsmunum ýmissa landeigenda.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, getur hver sá sem telur sig hafa verið beittan rangsleitni af aðilum sem heyra undir eftirlit hans kvartað af því tilefni til umboðsmanns. Í þessu ákvæði felst að til þess að kvörtun verði borin fram við umboðsmann Alþingis þarf að liggja fyrir ákveðin ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi stjórnvalds sem beinist sérstaklega að þeim sem leggur fram kvörtun eða snertir beinlínis hagsmuni hans eða réttindi umfram aðra. Kvörtun af hálfu aðila sem ekki sýnir fram á að brot geti beinlínis snert hagsmuni hans eða réttindi getur allt að einu leitt til þess að mál sé tekið upp að eigin frumkvæði umboðsmanns, sbr. 5. gr. laga nr. 85/1997. Ef af slíkri athugun verður í kjölfar ábendingar eða kvörtunar er þeim sem vekur máls á vanda þó ekki tilkynnt sérstaklega um það heldur er upplýst um það á heimasíðu embættisins, www.umbodsmadur.is.

Af kvörtun yðar verður ekki ráðið að þér séuð meðal þeirra landeigenda sem orðið hafa fyrir ágangi búfjár svo sem nánar er lýst í kvörtuninni. Í ljósi þessa verður ekki séð að þér hafið slík tengsl við kvörtunarefnið að það snerti beinlínis hagsmuni yðar eða réttindi umfram aðra. Brestur því lagaskilyrði til þess að kvörtun yðar verði tekin til frekari meðferðar.

Með vísan til framangreinds lýk ég athugun minni á kvörtun yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.