Skattar og gjöld.

(Mál nr. 11887/2022)

Kvartað var yfir úrskurði ríkisskattstjóra vegna erindis um breytingu á skattframtali.

Þar sem ágreiningsefnið hafði ekki verið borið undir yfirskattanefnd voru ekki skilyrði til að umboðsmaður fjallaði um það að svo stöddu.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 21. október 2022.

   

  

Vísað er til kvörtunar yðar 17. október sl. fyrir hönd A ehf. yfir úrskurði ríkisskattstjóra 15. september sl. vegna erindis um breytingu á skattframtali.

Í tilefni af kvörtun yðar skal tekið fram að samkvæmt 3. mgr. 6. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, er ekki unnt að kvarta til umboðsmanns, ef skjóta má máli til æðra stjórnvalds, fyrr en æðra stjórnvald hefur fellt úrskurð sinn í málinu. Ákvæði þetta er byggt á því sjónarmiði að stjórnvöld skuli fyrst fá tækifæri til að leiðrétta ákvarðanir, sem hugsanlega eru rangar, áður en kvartað sé til aðila utan stjórnkerfis þeirra.

Ástæða þess að framangreint er rakið er sú að samkvæmt 100 gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, má skjóta úrskurðum ríkisskattstjóra um endurákvörðun skv. 5. mgr. 96. gr. og kæruúrskurðum skv. 99. gr. sömu laga til yfirskattanefndar eftir ákvæðum laga um yfirskattanefnd. Þá segir í 1. gr. laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, að ágreiningsmál um ákvörðun skatta, gjalda og skattstofna, þar með talin rekstrartöp, skuli úrskurðuð af sérstakri óháðri nefnd, yfirskattanefnd. Af kvörtun yðar verður ekki ráðið að þér hafið leitað til nefndarinnar með erindi yðar og brestur því lagaskilyrði til þess að hún verði tekin til frekari meðferðar að svo stöddu.

Með vísan til framangreinds læt ég athugun minni á kvörtun yðar lokið, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997. Ég bendi yður hins vegar á að ef þér leitið til yfirskattanefndar og teljið yður enn rangsleitni beitta að fenginni niðurstöðu nefndarinnar getið þér leitað til umboðsmanns á ný með kvörtun þar að lútandi.