Tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls.

(Mál nr. 11862/2022)

Kvartað var yfir að sýslumaðurinn á Suðurlandi hefði ekki afgreitt mál vegna skráningar þinglýstra eigenda jarðar.  

Við eftirgrennslan umboðsmanns kom í ljós að sýslumaður hafði lokið málinu og því ekki ástæða til að aðhafast frekar.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 25. október 2022.

   

   

Vísað er til kvörtunar yðar 22. september sl. sem lýtur að því að sýslumaðurinn á Suðurlandi hafi enn ekki afgreitt mál yðar í tengslum við skráningu þinglýstra eigenda jarðarinnar [...].

Í tilefni af kvörtuninni var sýslumanninum á Suðurlandi ritað bréf 30. september sl. þar sem óskað var upplýsinga um hvað liði afgreiðslu erindisins. Nú hefur borist svarbréf frá sýslumanni 24. október sl. þar sem fram kemur að málinu sé nú lokið og skráð eignarhlutföll í umræddri jörð hafi verið leiðrétt. Var niðurstaðan tilkynnt B, sem upphaflega bar fram umrætt erindi, með tölvubréfi 26. september sl.

Þar sem kvörtun yðar lýtur að töfum á afgreiðslu framangreinds máls og nú liggur fyrir að sýslumaður hefur lokið málinu tel ég ekki ástæðu til að aðhafast frekar í tilefni af henni. Lýk ég því meðferð minni á kvörtun yðar með vísan til a-liðar 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.