Almannatryggingar.

(Mál nr. 11899/2022)

Að því er virtist var kvartað yfir ágreiningi við Tryggingastofnun um rétt til heimilisuppbótar.

Þar sem hvorki lá fyrir ákvörðun Tryggingastofnunar né hafði ágreiningurinn verið borinn undir úrskurðarnefnd velferðarmála voru ekki skilyrði til að umboðsmaður fjallaði um kvörtunina að svo stöddu.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 17. nóvember 2022.

   

  

Vísað er til kvörtunar yðar 27. október sl. sem beinist að Tryggingastofnun. Þótt kvörtun yðar sé ekki fyllilega skýr verður sá skilningur lagður í hana að hún snerti einkum ágreining yðar við Tryggingastofnun um rétt til heimilis­uppbótar.

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997 getur hver sá sem telur sig hafa verið beittan rangsleitni af hálfu einhvers þess aðila, sem fellur undir starfssvið umboðsmanns, kvartað af því tilefni til umboðsmanns. Í 1. mgr. 6. gr. laganna er kveðið á um að í kvörtun til umboðsmanns skuli lýst þeirri úrlausn eða annarri háttsemi stjórnvalda sem er tilefni kvörtunar og að öll tiltæk sönnunargögn um málsatvik skuli fylgja kvörtun. Þá skal kvörtun borin fram innan árs frá því er stjórnsýslugerningur sá, er um ræðir, var til lykta leiddur, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 85/1997. Að auki þarf að hafa í huga að ef skjóta má máli til æðra stjórnvalds er ekki unnt að kvarta til umboðsmanns fyrr en æðra stjórnvald hefur fellt úrskurð sinn í málinu, í samræmi við ákvæði 3. mgr. 6. gr. laganna.

Af kvörtun yðar verður ekki ráðið að fyrir liggi ákvörðun Tryggingastofnunar í tilefni af fyrrnefndum ágreiningi eða úrskurður úrskurðarnefndar velferðarmála um hann, en ákvarðanir stofnunarinnar eru almennt kæranlegar til þeirrar nefndar. Það verður því ekki séð að uppfyllt sé skilyrði áðurnefndrar 3. mgr. 6. gr. laga nr. 85/1997 til að kvörtun yðar verði tekin til frekari meðferðar. Að því leyti sem kvörtun yðar lýtur að öðrum opinberum aðilum en Tryggingastofnun verður hvorki ráðið af kvörtuninni né framlögðum gögnum að hvaða athöfnum eða athafnaleysi þeirra hún beinist.

Með vísan til framangreinds lýk ég því umfjöllun minni um erindi yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.