Fjármála- og tryggingastarfsemi.

(Mál nr. 11932/2022)

Kvartað var yfir viðskiptaháttum Landsbankans.

Þar sem Landsbankinn hf. er einkaaðili felur starfsemi hans á fjármálamarkaði ekki í sér beitingu opinbers valds og fellur því ekki undir starfssvið umboðsmanns.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 29. nóvember 2022.

   

  

Vísað er til kvörtunar yðar 23. nóvember sl. yfir viðskiptaháttum Landsbankans hf.

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, tekur starfssvið hans til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga auk starfsemi einkaaðila að því leyti sem þeim hefur að lögum verið fengið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Önnur starfsemi einkaaðila fellur hins vegar ekki undir starfssvið umboðsmanns eins og það er markað í lögum nr. 85/1997. Landsbankinn hf. er einkaaðili sem komið er á fót með stofnsamningi samkvæmt ákvæðum laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Starfsemi félagsins á fjármálamarkaði felur ekki í sér beitingu opinbers valds til að taka ákvörðun um rétt eða skyldu manna í framangreindri merkingu. Samkvæmt þessu fellur sú starfsemi bankans sem erindi yðar lýtur að ekki undir starfssvið mitt samkvæmt lögum nr. 85/1997 og bresta því lagaskilyrði til þess að það verði tekið til frekari meðferðar. Eignarhald ríkisins á bankanum hefur ekki áhrif á þessa niðurstöðu.

Með vísan til framangreinds og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997 er umfjöllun minni um erindi yðar lokið.