Málefni fatlaðs fólks.

(Mál nr. 11934/2022)

Kvartað var yfir töfum á afgreiðslu réttindagæslumanna fatlaðs fólks í Reykjavík á erindum. 

Í kjölfar eftirgrennslan umboðsmanns var erindinu svarað. Fram kom að meðferðartími málsins hefði verið langur og svör við tölvuskeytum ekki sem skyldi. Skerpt hafi verið á málsmeðferð réttindagæslumanna, þ. á m. þannig að framvegis verði upplýst um tafir á málsmeðferð. Ekki var því ástæða til að aðhafast frekar.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 22. desember 2022.

   

   

Vísað er til kvörtunar yðar 23. nóvember sl. yfir töfum á afgreiðslu réttindagæslumanna fatlaðs fólks í Reykjavík á erindum vegna samskipta yðar við tilgreindan lífeyrissjóð.

Í tilefni af kvörtuninni var réttindagæslumönnum fatlaðs fólks ritað bréf 7. desember sl. þar sem óskað var upplýsinga um hvað liði meðferð og afgreiðslu erinda yðar.

Svar réttindagæslumanna fatlaðs fólks barst 21. desember sl. en þar kemur fram að erindi yðar hafi verið svarað með tölvubréfi 15. sama mánaðar og þannig hafi aðkomu þeirra að málinu lokið. Í svarbréfinu kemur einnig fram að málsmeðferðartími í máli yðar hafi verið langur og að svör við tölvubréfum hafi ekki verið sem skyldi. Þá hafi verið skerpt á málsmeðferð réttindagæslumanna, þ.á m. þannig að upplýst verði framvegis um tafir á málsmeðferð.

Þar sem kvörtunin lýtur að töfum og í ljósi þess að erindi yðar hefur nú verið svarað tel ég ekki ástæðu til að aðhafast frekar í tilefni af henni. Lýk ég því meðferð minni á kvörtuninni með vísan til 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.