Tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls.

(Mál nr. 11948/2022)

Kvartað var yfir töfum hjá dómsmálaráðuneytinu á afgreiðslu stjórnsýslukæru.  

Í svari frá ráðuneytinu kom fram að gagnaöflun væri lokið og leyst yrði úr málinu í janúar 2023. Ekki var því ástæða til að aðhafast frekar.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 21. desember 2022.

   

   

Vísað er til kvörtunar frá 5. desember sl. f.h. A vegna tafa á afgreiðslu dómsmálaráðuneytisins á stjórnsýslukæru frá 22. ágúst sl. Lýtur kæran að synjun á beiðni yðar um samtal við A í fangelsinu á Hólmsheiði 11. ágúst sl.

Í tilefni af kvörtuninni var dómsmálaráðuneytinu ritað bréf 8. desember sl. þar sem þess var óskað að upplýst yrði hvað liði meðferð og afgreiðslu málsins. Í svari ráðuneytisins frá 20. desember sl. kemur fram að þér leituðuð til Fangelsismálastofnunar vegna málsins með erindi 16. ágúst sl. Mun stofnunin hafa svarað því samdægurs og greint frá ástæðum synjunarinnar. Þá kemur fram að hinn 5. október hafi ráðuneytið óskað umsagnar Fangelsismálastofnunar vegna kærunnar. Sú beiðni var ítrekuð 12. desember og barst umsögnin 19. sama mánaðar. Þar sem gagnaöflun sé nú lokið muni ráðuneytið leysa úr málinu í janúar nk.

Þar sem kvörtun yðar lýtur að töfum á afgreiðslu máls yðar og nú liggja fyrir áform ráðuneytisins um að ljúka málinu tel ég ekki ástæðu til að aðhafast frekar í tilefni af kvörtun yðar að svo stöddu. Lýk ég því meðferð minni á kvörtun með vísan til a-liðar 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, læt ég athugun minni vegna málsins lokið. Standist áform ráðuneytisins ekki eða ef þér teljið umbjóðanda yðar enn beittan rangsleitni að fenginni niðurstöðu ráðuneytisins, getið þér leitað til mín á nýjan leik með kvörtun þar að lútandi.