Skattar og gjöld.

(Mál nr. 12001/2023)

Kvartað var yfir því að greiða þurfi skatt af vaxtatekjum, þ.m.t. verðbótum.

Það er almennt ekki á verksviði umboðsmanns að taka afstöðu til þess hvernig tekist hefur til með löggjöf sem Alþingi hefur sett og því ekki skilyrði til að hann fjallaði um kvörtunina.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 20. janúar 2023.

   

  

Vísað er til kvörtunar yðar 7. janúar sl., en af henni verður ráðið að hún lúti almennt að því að greiða þurfi skatt af vaxtatekjum, þ.m.t. verðbótum.

Fjallað er um skattskyldu manna í 1. og 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, þ.m.t. skattskyldu af vaxtatekjum sbr. 8. tölulið 1. mgr. 3. gr. laganna. Frekari umfjöllun um skattskylda vexti er þá að finna í 8. gr. sömu laga. Ástæða þess að framangreint er rakið er að starfssvið umboðsmanns, sbr. a-lið 4. mgr. 3. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, tekur ekki til starfa Alþingis. Það er því almennt ekki á verksviði umboðsmanns Alþingis að taka afstöðu til þess hvernig til hefur tekist með löggjöf sem Alþingi hefur sett. Með 11. gr. laga nr. 85/1997 er umboðsmanni þó veitt heimild til að tilkynna Alþingi, hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórn ef hann verður var við meinbugi á gildandi lögum eða almennum stjórnvaldsfyrirmælum í störfum sínum. Í lögum er hins vegar ekki gert ráð fyrir því að kvörtun verði borin fram við umboðsmann á þessum grundvelli, þótt vitanlega sé öllum frjálst að koma á framfæri við umboðsmann ábendingum um slík atriði.

Af kvörtun yðar, eins og hún er fram sett, verður ekki annað ráðið en að hún beinist með almennum hætti að þeirri skyldu sem kveðið er á um í lögum nr. 90/2003. Brestur því lagaskilyrði til að kvörtun yðar verði tekin til frekari meðferðar og læt ég því máli yðar lokið af minni hálfu, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997.