Gjafsókn.

(Mál nr. 12146/2023)

Kvartað var yfir ákvörðun dómsmálaráðuneytisins um að synja umsókn um gjafsókn.

Ráðuneytið ákvað að endurupptaka málið og óska á ný eftir umsögn gjafsóknarnefndar. Þar sem málið hafði verið endurupptekið var ekki ástæða til að aðhafast frekar í tilefni af þessari kvörtun. Þar sem fyrir lá að synjað hafði verið á ný um gjafsóknina í hinu endurupptekna máli var þó jafnframt leiðbeint um að hægt væri að leggja fram nýja kvörtun af því tilefni.

  

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 12. maí 2023.

  

 

Vísað er til kvörtunar yðar, f.h. A, 13. apríl sl. vegna ákvörðunar dómsmálaráðuneytisins 20. febrúar sl. um að synja umsókn hennar um gjafsókn.

Í tilefni af kvörtun yðar var dómsmálaráðuneytinu ritað bréf 27. apríl sl. þar sem annars vegar var óskað eftir öllum gögnum málsins og hins vegar að veittar yrðu tilteknar upplýsingar og skýringar. Í svarbréfi ráðuneytisins 11. maí sl. kom fram að það hefði ákveðið að endurupptaka mál yðar og óska á ný eftir umsögn gjafsóknarnefndar. Jafnframt kom fram að ný umsögn nefndarinnar hefði borist ráðuneytinu 9. maí sl. Var það niðurstaða nefndarinnar að mæla ekki með gjafsókn og var umsókn A því synjað að nýju með ákvörðun ráðuneytisins  9. maí sl.

Í ljósi þess að ráðuneytið hefur endurupptekið málið eru ekki efni til að aðhafast frekar vegna kvörtunar yðar að svo stöddu og læt ég því athugun minni á málinu lokið, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Ég tek þó fram að ef A telur sig enn beitta rangsleitni að fenginni nýrri niðurstöðu nefndarinnar getur hún eða þér fyrir hennar hönd leitað til mín að nýju með kvörtun þar að lútandi.