Gjafsókn.

(Mál nr. 12165/2023)

Kvartað var yfir synjun dómsmálaráðuneytisins á umsókn um gjafsókn.  

Í svari ráðuneytisins til umboðsmanns kom fram að ákveðið hefði verið að endurupptaka málið og óska eftir nýrri umsögn gjafsóknarnefndar. Ekki var því ástæða til að aðhafast frekar.

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 19. júlí 2023.

  

  

Vísað er til kvörtunar yðar f.h. A til umboðsmanns Alþingis 26. apríl sl. sem beindist að dómsmálaráðuneytinu og laut að ákvörðun dómsmálaráðuneytisins 4. þess mánaðar um að synja umsókn hennar um gjafsókn.

Í tilefni af kvörtun yðar var, með bréfi 31. maí sl., óskað eftir tilteknum upplýsingum og skýringum frá dómsmálaráðuneytinu. Mér hefur nú borist bréf ráðuneytisins 30. júní sl. til yðar, þar sem fram kemur að það hafi ákveðið að endurupptaka málið og óska eftir nýrri umsögn gjafsóknarnefndar um skilyrði b-liðar 1. mgr. 126. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

Í ljósi framangreinds tel ég ekki tilefni til þess að aðhafast frekar vegna kvörtunar yðar að svo stöddu og læt athugun minni á málinu lokið, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Ég tek þó fram að ef umbjóðandi yðar telur sig enn beitta rangsleitni að fenginni nýrri niður­stöðu dómsmálaráðuneytisins getur hún leitað til mín að nýju vegna þess.