Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Börn.

(Mál nr. 12297/2023)

Kvartað var yfir Keldunni ehf. og skráningu barns á lista yfir einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.  

Þar sem Keldan ehf. er einkaréttarlegur aðili féll það utan starfssviðs umboðsmanns að fjalla um kvörtunina.

    

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi 25. júlí 2023.

  

   

Vísað er til kvörtunar yðar 13. júlí sl. sem beinist að Keldunni ehf. og lýtur að því að tólf ára sonur yðar hafi verið skráður á lista yfir einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla með vísan til laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með kvörtun yðar fylgdi bréf frá félaginu þar sem yður er tilkynnt um fyrirhugaða skráningu.

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis, er það hlutverk umboðsmanns að hafa, í umboði Alþingis, eftirlit með stjórn­sýslu ríkis og sveitarfélaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. Af 3. gr. sömu laga leiðir að starfssvið umboðs­manns nær einvörðungu til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og til starfsemi þeirra einkaaðila sem fengið hafa opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórn­sýslulaga nr. 37/1993, svokallaðar stjórnvaldsákvarðanir, eða falla undir 3. mgr. 3. gr.

Ástæða þess að ég bendi yður á þetta er að Keldan ehf. er einkahlutafélag sem starfar á grundvelli laga nr. 138/1994, um einka­hluta­félög. Félagið telst því einkaréttarlegur aðili og fellur sem slíkur að jafnaði utan starfssviðs umboðsmanns í samræmi við ofangreind ákvæði laga nr. 85/1997. Sú háttsemi sem kvörtun yðar beinist að felur ekki í sér stjórnsýslu í ofangreindum skilningi enda er ekki í henni fólgin beiting opinbers valds sem félaginu hefur verið fengið með lögum eða ákvörðunar­taka á þeim grundvelli. Það fellur því utan starfssviðs míns að fjalla um þá starfsemi félagsins sem kvörtun yðar lýtur að.

Þar sem erindi yðar var jafnframt sent umboðsmanni barna og Persónuvernd tel ég rétt að taka fram að yður er fært að leita til mín á nýjan leik að fenginni afstöðu eða úrlausn þessara stjórnvalda ef þér teljið yður þá beitta rangsleitni af þeirra hálfu.

Með hliðsjón af framangreindu lýk ég hér með athugun minni á málinu með vísan til 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.