10. mars 2017

Laus störf: Skrifstofumaður - Lögfræðingur

Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða í tvö störf. Um er að ræða störf skrifstofumanns og  lögfræðings hjá embættinu.

Skrifstofumaður:
Leitað er að einstaklingi til að sinna almennum skrifstofustörfum og aðstoð við meðferð mála hjá embættinu.  Starfið felst m.a. í símsvörun, móttöku erinda og þeirra sem leita til embættisins, færslu á bókhaldi og aðstoð við ýmis verkefni sem sinnt er við embættið, svo sem gagnaöflun, tölfræði, frágangi mála, heimasíðu og skýrslugerð.

Gerð er krafa um kunnáttu í íslensku, ensku og bókhaldi. Reynsla af hliðstæðum störfum innan stjórnsýslunnar eða þekking á starfsemi stjórnsýslunnar er æskileg.

Lögfræðingur:
Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni. Jafnframt er æskilegt að viðkomandi hafi lagt sig eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna. Þeir sem hafa reynslu úr slíkum störfum eru hvattir til að sækja um. Gerð er krafa um kunnáttu í ensku og einu Norðurlandamáli og gott vald á ritun texta á íslensku.

Í báðum tilvikum er leitað að einstaklingum sem hafa til að bera frumkvæði, ríka þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sem uppfylla ofangreindar hæfnikröfur eru hvattir til að senda inn umsókn. Um starfskjör fer eftir kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og önnur atriði skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, Templarasundi 5, 101 Reykjavík, merkt: Starfsumsókn. Þess er óskað að í umsókn um starf lögfræðings verði gerð grein fyrir þekkingu og reynslu umsækjanda af stjórnsýslurétti og skyldum greinum og að staðfesting um slíkt nám fylgi. Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. Upplýsingar um störfin eru veittar hjá umboðsmanni Alþingis í síma 510 6700.

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og mannréttindareglna. Embættið leggur áherslu á aðgengi starfsfólks að heimildum og lögfræðibókum í þessum greinum og starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins: www.umbodsmadur.is.