01. september 2017

Settur umboðsmaður samhliða kjörnum umboðsmanni

Þorgeir Ingi Njálsson verður á tímabilinu 1. september til og með 31. desember 2017 settur umboðsmaður Alþingis samhliða kjörnum umboðsmanni.


Alþingi ákvað við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2013 að fela umboðsmanni Alþingis að vinna að gerð fræðsluefnis fyrir starfsfólk stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Unnið hefur verið að þessu verkefni en hálfu umboðsmanns en takmarkaður tími hefur verið til að sinna því vegna anna við hefðbundin verkefni umboðsmanns, fyrst og fremst við afgreiðslur kvartana. Í þessu fræðsluefni verður fjallað um reglur sem gilda um starfshætti stjórnsýslunnar og þær sérstöku reglur sem gilda um meðferð mála þar. Nú er áformað að ljúka við gerð þessa fræðsluefnis og miðað við að það komi út á árinu 2018 en þá verða 30 ár liðin frá því embætti umboðsmanns Alþingis tók til starfa. 
Forsætisnefnd Alþingis samþykkti því tillögu kjörins umboðsmanns Alþingis, Tryggva Gunnarssonar, um að Þorgeir Ingi Njálsson yrði settur til að sinna störfum umboðsmanns Alþingis samhliða kjörnum umboðsmanni frá 1. september  til og með 31. desember 2017. Þetta er gert samkvæmt heimild í 3. mgr. 14. gr. laga um umboðsmann Alþingis en þar segir að ef kjörnum umboðsmanni eru falin sérstök tímabundin verkefni af hálfu Alþingis geti forsætisnefnd Alþingis, að beiðni kjörins umboðsmanns, samþykkt að setja annan mann til að sinna starfi umboðsmanns samhliða með kjörnum umboðsmanni. Þeir skulu ákveða verkaskiptingu sín í milli. Í samræmi við þetta mun Þorgeir Ingi sinna daglegum störfum umboðsmanns og afgreiðslu mála á ofangreindu tímabili en Tryggvi  mun vinna að samantekt á fræðsluefni fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar auk þess að sinna áfram verkefnum sem lúta að rekstri og skipulagi embættisins. Þannig mun Tryggvi vegna þeirra breytinga sem verða nú um mánaðamótin á starfsmannahaldi við frumkvæðisathuganir hjá embættinu fara með þau mál og hafa umsjón með undirbúningi þeirra athugana sem unnið verður að veturinn 2017-2018. Að öðru leyti ákveða kjörinn umboðsmaður og sá sem er settur samhliða honum verkskiptingu sín í milli sbr. 2. gr. 14. gr. laga nr. 85/1997.
Þorgeir Ingi Njálsson hefur síðustu ár verð héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjaness, en hann var skipaður í embætti héraðsdómara 1. júlí 1992. Frá 1. maí 2008  til 1. júlí 2017 gegndi hann embætti dómstjóra við Héraðsdóm Reykjaness. Frá 1. janúar 2018  verður Þorgeir Ingi dómari við Landsrétt.  Hann starfaði hjá umboðsmanni frá 16. september 1997 til 15. ágúst 1998 og frá 1. júní 2000 til 1. júní 2001 sem skrifstofustjóri embættisins. Hann var settur umboðsmaður Alþingis samhliða kjörnum umboðsmanni frá 15. febrúar til og með 30. júní 2014.