25. febrúar 2021

Tryggvi Gunnarsson fær lausn frá embætti umboðsmanns

Forsætisnefnd Alþings hefur veitt Tryggva Gunnarssyni lausn frá embætti umboðsmanns Alþingis frá og með 1. maí nk.

Umboðsmaður er kjörinn á Alþingi til fjögurra ára í senn. Tryggvi hefur starfað sem umboðsmaður Alþingis frá 1. nóvember 1998 eða í rúm 22 ár. Samleið Tryggva með starfi umboðsmanns er þó lengri því hann vann með forvera sínum Gauki Jörundssyni að undirbúningi að opnun skrifstofu umboðsmanns árið 1988, var síðan sérstakur aðstoðarmaður umboðsmanns árið 1989 og aðstoðaði umboðsmann við afgreiðslu mála samhliða störfum sínum sem lögmaður á árunum 1990 til 1998. 

„Um þessar mundir eru liðin 33 ár síðan ég kom fyrst að starfi umboðsmanns Alþingis. Allan þennan tíma hef ég notið þess að sinna þessum störfum og rækja það verkefni að greiða úr málum borgaranna í umboði Alþingis gagnvart stjórnsýslunni. Lögfræðilega hefur þetta líka verið einstaklega áhugavert og gefandi. Fá svið lögfræðinnar hafa á þessum tíma tekið sambærilegum breytingum og stjórnsýslurétturinn og þar hefur starf umboðsmanns Alþingis átt sinn þátt,“ segir Tryggvi og bætir við:

„Ég hef að undanförnu átt þess kost að standa upp frá daglegum störfum umboðsmanns og huga að því sérstaka áhugamáli mínu að auka fræðslu fyrir starfsmenn stjórnsýslunnar, bæði ríkis og sveitarfélaga, um starfshætti í stjórnsýslunni og þær reglur sem gilda um meðferð mála þar og þjónustu í þágu borgaranna. Liður í því er að taka saman aðgengilegt fræðsluefni um þessi mál og koma fræðslu um þau í fastari skorður. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem ég vil gjarnan fá tækifæri til að leggja lið áður en líður um of á starfsævi mína en eðli verkefna og annir í starfi umboðsmanns eru þannig að veruleg takmörk eru á að öðru verði sinnt samhliða því.“