27. júní 2022

Valdmörk ráðuneyta

 

Ráðuneyti sveitarstjórnarmála var ekki bært að lögum til að kveða upp úrskurð vegna kæru foreldra yfir að Hafnarfjarðarbær synjaði þeim um greiðslu matarkostnaðar fyrir barn þeirra. Barnið var í Barnaskóla Hjallastefnunnar og með vísan til jafnræðissjónarmiða vildu foreldrarnir njóta samskonar  ívilnunar og veitt var á tilteknu tímabili í grunnskólum sveitarfélagsins þegar almennt samkomubann gilti vegna COVID-19.

 

 

Umboðsmaður benti á að ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar hefði lotið að málefnum grunnskóla og félli því undir kæruheimild grunnskólalaga og þar með ráðherra menntamála. Ráðuneyti sveitarstjórnarmála hefði ekki verið bært, á grundvelli almennrar kæruheimildar sveitarstjórnarlögum, til að taka afstöðu til kæru foreldranna. Það hefði átt að framsenda hana til ráðuneytis menntamála. Í ljósi eftirlitshlutverks ráðuneyta og mikilvægis samráðs milli þeirra, ef óvissa kann að vera um valdmörk, taldi umboðsmaður einnig að það hefði verið í betra samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefði óskað eftir afstöðu ráðuneytis menntmála áður en það afgreiddi kæruna.

Beindi umboðsmaður því til innviðaráðuneytisins, sem nú fer með sveitarstjórnarmál, að taka kæruna til meðferðar á ný ef eftir því yrði leitað, afturkalla þá fyrrgreindan úrskurð og senda kæruna áfram til mennta- og barnamálaráðuneytisins.

   

Álit umboðsmanns í máli nr. 11314/2021.