08. apríl 2024

Verklag við varðveislu myndefnis á Litla-Hrauni verði skoðað

Umboðsmaður beinir því til Fangelsisins Litla-Hrauni að skoða hvort ástæða sé til að koma á formlegu verklagi um varðveislu efnis úr öryggismyndavélum þar. Í því samhengi áréttar hann hve mikilvæg myndvöktun getur verið við að fyrirbyggja ómannlega eða vanvirðandi meðferð á frelsissviptu fólki sem og við að hlífa starfsfólki við óréttmætum ásökunum þar um.

Upplýst hafði verið að efni úr öryggismyndavélum fangelsisins eyddist jafnan sjálfkrafa að tilteknum tíma liðnum. Ef upp kæmu alvarleg atviku eða kvartað væri yfir einhverju sem sæist í mynd væri það efni vistað. Umboðsmaður bendir á að með formlegu verklagi mætti einnig ná til tilvika þar sem fyrirséð sé að fangi kynni að verða ósáttur, s.s. vegna líkamlegrar valdbeitingar eða annarra inngripa af hálfu fangavarða. Þá ítrekar hann fyrri ósk um að upplýst verði um lyktir endurskoðunar sem standi yfir á verklagi við líkamsleitir á föngum. Dragist hún á langinn þá verði hann upplýstir eigi síðar en 1. júlí 2024 um framvinduna ásamt skýringum á töfum.

  

  

Tengd frétt

Spurt um eyðingu efnis úr eftirlitsmyndavélum á Litla-Hrauni og verklag við líkamsleit