10. júní 2024

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál beðin um upplýsingar um stöðu mála og málshraða

Umboðsmaður hefur óskað eftir upplýsingum frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál um stöðu og fjölda mála hjá henni. Meðalmálsmeðferðartími nefndarinnar hefur ekki verið lengri í átta ár og úrskurðum hefur einnig fækkað töluvert undanfarin ár.

Fylgst hefur verið með afgreiðslutíma nefndarinnar allt frá árinu 2011 og forsætisráðherra verið bent á annmarka þar að lútandi sem bæta þyrfti úr. Á undanförnum misserum hafa borist bæði kvartanir og ábendingar vegna afgreiðslutíma nefndarinnar auk þess sem málshraða hennar hefur borið á góma víðar. Í skýrslu frá forsætisráðherra um störf nefndarinnar á síðasta ári kemur fram að hún hafi kveðið upp 46 úrskurði í fyrra sem er umtalsvert minna en undanfarin ár, þar sem t.a.m. 102 voru kveðnir upp árið 2020. Þá var meðalmálsmeðferðartíminn, frá kæru til úrskurðar, 241 dagur á síðasta ári og hefur ekki verið lengri frá árinu 2016.

Nú er beðið um upplýsingar um fjölda mála sem hafa borist nefndinni á þessu ári, hve mörg hafa verið afgreidd sem og hvenær þau bárust. Einnig um heildarfjölda ólokinna mála og hvenær þau bárust. Þá er óskað skýringa á því að úrskurðum hafi fækkað og málsmeðferðartími nefndarinnar lengst á undanförnum árum. Beðið er um svör fyrir 27. júní nk.

  

  

Bréf umboðsmanns til úrskurðarnefndar um upplýsingamál