10. janúar 2021

Umboðsmanni verði tilkynnt um alvarleg atvik á stofnunum þar sem frelsissviptir dvelja

Settur umboðsmaður hefur óskað eftir að dómsmálaráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið sjái til þess að stofnanir sem undir þau heyra og hýsa frelsissvipt fólk tilkynni umboðsmanni framvegis um alvarleg atvik sem þar verða. Er þá átt við dauðsföll, sjálfsvíg, sjálfsvígstilraunir og alvarlega sjálfsskaðandi hegðun.

Í bréfi sínu bendir settur umboðsmaður á að það hefði þýðingu, í tengslum við OPCAT-eftirlit umboðsmanns með stöðum þar sem frelsissviptir dvelja og annað frumkvæðiseftirlit hans, að umboðsmaður fengi upplýsingar um slík atvik og hvernig viðkomandi stjórnvöld hefðu brugðist við þeim. Slíkt fyrirkomulag sé viðhaft í nágrannalöndum okkar. Jafnframt áréttar hann að almennri upplýsingagjöf til umboðsmanns um þessi atvik sé ekki á nokkurn hátt ætlað að stíga inn í eða koma í stað rannsóknar lögreglu eða annarra stjórnvalda á atvikum eða innra eftirlits á þeim stað sem um ræðir hverju sinni. Henni væri einkum ætlað að vera innlegg í OPCAT-eftirlitið og þá sem þáttur í að byggja upp og auka við þekkingu á þeim stöðum sem sæta eftirlitinu og eftir atvikum aðrar frumkvæðisathuganir.  

Í þessu samhengi óskaði settur umboðsmaður eftir því að heilbrigðisráðuneytið hlutist til um að Landspítalinn láti honum í té almennar upplýsingar um alvarlegt atvik sem átti sér stað á réttargeðdeild á jóladag og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum.

 

Bréf umboðsmanns til heilbrigðisráðherra, dómsmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra