16. janúar 2024

Vinnumálastofnun atyrt fyrir seinagang við afgreiðslu beiðna um endurútreikning

Vegna innleiðingar á nýju tölvukerfi hjá Vinnumálastofnun varð óviðunandi dráttur á afgreiðslu hennar á beiðnum um endurútreikning hlutabóta. Þá brást stofnunin skyldum sínum til að upplýsa hlutaðeigandi um stöðu mála.

Í febrúar 2022 úrskurðaði úrskurðarnefnd velferðarmála að ekki væri heimilt að skerða atvinnuleysisbætur vegna orlofs, orlofsuppbótar eða desemberuppbótar í þeim mánuði sem greiðslan var innt af hendi.  Í maí 2022 upplýsti Vinnumálastofnun þau sem höfðu fengið greiddar hlutabætur á árunum 2020 og 2021 um að þessi niðurstaða kynni að hafa áhrif á útreikning þeirra og hægt væri að óska eftir endurútreikningi. Í sama mánuði tók Vinnumálastofnun hins vegar í notkun tölvukerfi sem reyndist ekki duga til að framkvæma endurútreikningana. Fyrir vikið voru beiðnir þar að lútandi ekki afgreiddar fyrr en um það bil ári síðar.

Umboðsmaður vildi meðal annars fá að vita hvort þetta nýja tölvukerfi hefði verið prófað áður en það var tekið í gagnið, hvert væri umfang þeirra tafa sem orðið hefðu á afgreiðslu mála vegna innleiðingar kerfisins og hvort eitthvað hefði verið því til fyrirstöðu að nota aðrar leiðir til að endurreikna bæturnar en með tölvukerfinu. Þrátt fyrir að hafa síðan ítrekað síðustu spurninguna fékkst ekki viðhlítandi svar við henni og sátu tæplega 300 beiðnir um endurútreikning á hakanum mánuðum saman.

Að áliti umboðsmanns var sá dráttur sem varð á afgreiðslu Vinnumálastofnunar í þessum málum ekki í samræmi við málshraðareglu stjórnsýslulaga. Einnig væri aðfinnsluvert að stofnunin hefði ekki afgreitt þær beiðnir sem að hennar mati var augljóst að uppfylltu ekki skilyrði fyrir endurútreikningi eða voru tilhæfulausar. Þá hefði Vinnumálastofnun borið að upplýsa um fyrirsjáanlegar tafir á afgreiðslu málanna, af hverju þær stöfuðu og hvenær mætti vænta niðurstöðu, en því var ekki sinnt.  

  

  

Álit umboðsmanns í máli nr. F128/2023